Privacy- en cookiebeleid

Effectory vindt dat verantwoordelijk gebruik van persoonlijke informatie op haar websites noodzakelijk is voor haar zakelijke belangen en reputatie. Hiervoor hanteert Effectory het volgende Privacy Beleid:

De hoeveelheid en het soort informatie die wij van u ontvangen op onze externe websites hangt af van de informatie die u verschaft via onze contactpagina's en/of door registratieprocessen op onze websites.

Effectory gebruikt uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen om op uw verzoek te reageren en om u van informatie te voorzien over de diensten van Effectory, tenzij we uw toestemming krijgen om uw persoonlijke informatie ook voor andere doeleinden te gebruiken. Wanneer u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt waarin u om informatie vraagt over Effectory, gebruiken we uw e-mailadres en de andere informatie die u aanlevert om aan uw verzoek te voldoen. Wanneer we uw persoonlijke informatie willen gebruiken om u te informeren over andere diensten van Effectory, stellen we u daar vooraf van op de hoogte en bieden we u de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen. Wanneer u ons een Curriculum Vitae stuurt om te solliciteren naar een vacature binnen Effectory, gebruiken we de informatie uit uw C.V. om een geschikte vacature voor u te vinden.

Op sommige van onze websites kunt u zich registreren en informatie over uzelf invoeren. We gebruiken deze informatie om de online beleving van onze websites te personaliseren en om content te leveren die voor u het meest geschikt is. Deze websites bieden u ook de mogelijkheid om uw registratiegegevens te wijzigen wanneer u geen informatie meer van Effectory wilt ontvangen.

Daarnaast maken sommige van onze websites gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst wanneer u onze site bezoekt). De meeste browsers herkennen cookies, waarna u de mogelijkheid krijgt om deze te weigeren. Wanneer u er niet zeker van bent of uw browser deze mogelijkheid biedt, dient u hierover contact op te nemen met de softwarefabrikant, de technische helpdesk van uw bedrijf of uw internet service provider. 
Cookies worden voornamelijk gebruikt om uw online beleving te verbeteren en niet om browse-gewoonten van geïdentificeerde bezoekers te volgen, tenzij we uw toestemming krijgen om dat te doen. Wanneer u onze site bezoekt om informatie te lezen of te downloaden, zoals nieuwsberichten of artikelen, is veel van de informatie die we via cookies verzamelen bedoeld voor statistieke doeleinden (het registreren van het domein van waaruit u contact maakt met het internet, de datum en tijd van uw bezoek aan onze site en het internetadres van de website vanwaar u een link volgde naar onze site). Met deze informatie bent u niet persoonlijk identificeerbaar. We gebruiken de informatie over de bezoekers van onze sites en hun gebruik daarvan in geaggregeerde vorm om onze sites bruikbaarder en aantrekkelijker te maken.

De persoonlijke informatie die u aan Effectory verschaft, wordt alleen bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel waartoe we de informatie verzameld hebben, of zolang het bewaren ervan wettelijk verplicht is. We delen persoonlijke informatie niet met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is om onze diensten te leveren, of wanneer dit wettelijk verplicht is, en we zullen uw persoonlijke informatie nooit verkopen. Bovendien kan Effectory persoonlijke gegevens die door haar verzameld zijn doorgeven aan andere bedrijfstakken van Effectory, wanneer dat noodzakelijk is om het doel te bereiken waartoe u ons de informatie heeft gegeven. Wanneer u elektronisch gegevens verstuurt aan Effectory, geeft u expliciet toestemming voor het doorsturen van uw gegevens naar andere delen van Effectory.

Daarnaast voert Effectory een technologisch en operationeel veiligheidsbeleid om uw persoonlijk identificeerbare informatie voor verlies, misbruik, wijziging en onbedoelde vernietiging te beschermen. Het personeel dat toegang heeft tot uw gegevens is speciaal opgeleid om de vertrouwelijkheid van zulke informatie te waarborgen.

Effectory erkent haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw online privacy. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de administratie van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze webmaster (web@effectory.nl). U kunt dit adres ook gebruiken voor vragen over de naleving van ons online Privacy Beleid.

Geheimhoudings- en privacyverklaring

Effectory heeft de privacy van haar klanten en geheimhouding van haar gegevens zeer hoog in het vaandel staan. Effectory handelt in overeenstemming met Europese en Nederlandse privacywetgeving: EU Richtlijn: 95/46/EC (Data Protection Directive) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 1

De aan Effectory gedurende de duur van de samenwerking verstrekte gegevens en de door haar opgedane kennis omtrent de opdrachtgever van het onderzoek, waaronder wordt verstaan, alles wat Effectory uit hoofde van haar relatie met de opdrachtgever over klanten, medewerkers en andere relaties van de opdrachtgever bekend is geworden, zal Effectory strikt geheim houden, zowel tijdens de duur van de relatie met de opdrachtgever als na beëindiging daarvan.

Artikel 2

Effectory zal de van de opdrachtgever verkregen gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever. Effectory behoudt zich wel het recht voor om de uitkomsten van het onderzoek te gebruiken voor benchmark-doeleinden, mits hierbij de scores van de opdrachtgever niet individueel herleidbaar zijn, zonder dat Effectory daarmee de verplichting tot geheimhouding van informatie en gegevens schendt.

Artikel 3

Tenzij expliciet anders aan de respondent is gemeld, garandeert Effectory de anonimiteit van elke individuele respondent. Daarbij hanteert Effectory de volgende gedragsregels:

  • Geplaatste opmerkingen en antwoorden op open vragen worden los van meerkeuzevragen gerapporteerd.
  • Enquêtes (ongeacht of deze telefonisch, schriftelijk, elektronisch, face-to-face of op welke wijze dan ook zijn beantwoord) worden nimmer als afzonderlijk herkenbare stuks aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.Gecompleteerde schriftelijke enquêtes worden bovendien na verwerking vernietigd.
  • Handgeschreven opmerkingen en antwoorden worden altijd omgezet in machineschrift.
  • Hoewel Effectory gebruik kan maken van een unieke codering om de resultaten uit te splitsen naar verschillende onderzoeksgroepen, worden resultaten alleen uitgesplitst indien tenminste een onderzoeksgroep tien respondenten in een onderzoeksgroep bevat. Resultaten zijn derhalve nooit individueel te herleiden.

Inloggen om uw enquête in te vullen

Klik hier om direct naar de inlog pagina te gaan

Wanneer u een brief of e-mail van Effectory heeft ontvangen met het verzoek om een enquête in te vullen, dient u eerst in te loggen op deze pagina. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft of het u niet lukt om in te loggen, verzoeken wij u om hier contact met ons op te nemen.

Veilig inloggen

Deze site maakt gebruik van een veilige 128-bits versleutelde toegang. Dit betekent dat alles wat u op onze site invult niet gevolgd kan worden door derden. Alle door u ingevulde gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. (Voor meer informatie hierover kunt u ons privacy beleid doornemen.)

Hoe dient u in te loggen?

U heeft van Effectory, in een brief of een e-mail, login gegevens ontvangen die bestaan uit een bedrijfsnaam, een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze dient u letterlijk over te nemen. Wanneer u elk van de gegevens heeft ingevuld drukt u op "Login". U komt nu in op de onderzoek website van Effectory. Effectory gaat 100% vertrouwelijk om met uw gegevens, individuele resultaten worden nooit teruggekoppeld aan de opdrachtgever.