Meld je aan voor het event "Zelforganiseren & Zo"

Bij Effectory mogen we bij veel zorgorganisaties een kijkje in de keuken nemen. De kennis die we hierdoor opdoen benutten we om onze dienstverlening verder te verbeteren én delen we graag met onze relaties. Vanuit die gedachte organiseren we onze kennisdelingsmiddagen, waar HR-professionals, bestuurders en andere geïnteresseerden samenkomen om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. 

Zelforganiseren & Zo

Hoe kun je als organisatie de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk leggen en teams in staat stellen om zelfstandig te werken? Een trend die binnen de zorgbranche heel relevant is om de cliënt centraal te stellen. Welke naam je er ook aan geeft; zelforganisatie, zelfsturing, professionele verantwoordelijkheid, zelfstandig werken. Waar het om gaat is medewerkers in de regierol te krijgen.

Is zelfsturing ook een actueel thema op jouw werk? Lopen jullie tegen bepaalde vraagstukken aan en ben je benieuwd hoe andere zorgorganisaties hiermee omgaan? Dan ben je van harte welkom op onze kennisdelingsmiddag 'Zelforganiseren & Zo'. Tijdens deze middag staan we stil bij de verschillende perspectieven op zelforganiseren: vanuit de directie, de expert, HR en vanuit het medewerkersperspectief. Wat zijn kansen en waar loop je vanuit verschillende rollen tegenaan?