Vraag het informatiepakket 'De basismodule voor de mbo-sector' gratis aan

Samen met de mbo-instellingen heeft Effectory een modern medewerkersonderzoek ontwikkeld voor het mbo onderwijs. In een uniforme vragenlijst, ofwel de basismodule, worden alle aspecten rondom de werkbeleving van mbo medewerkers gemeten.

De basismodule bestaat uit:

  • Een kennismaking met uw projectleider om het onderzoek mee in te richten;
  • Een basisvragenlijst van 30 vragen;
  • De mogelijkheid om de basisvragenlijst uit te breiden met specifieke mbo-vragen;
  • Praktische hulpmiddelen voor uw interne communicatie;
  • Strikte garanties voor de anonimiteit van uw medewerkers;
  • Tijdens het onderzoek continu inzicht in de respons;
  • Een off- en online totaalrapportage met uw resultaten;
  • Benchmarking binnen als buiten de mbo-sector;
  • Hulpmiddelen voor het opstellen van actieplannen naar aanleiding van uw resultaten.

Inzicht in kwaliteit van het mbo

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besluit in haar actieplan 'Focus op vakmanschap' de werkbeleving van medewerkers in het MBO te onderzoeken. Het doel is inzicht te krijgen in de kwaliteit van besturing en bedrijfsvoering in het MBO, middels de resulaten van de medewerkersonderzoeken. De MBO Raad heeft onderzocht hoe dit besluit van de minister ingevuld kan worden.