Deze website maakt gebruik van cookies. Als u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Sluiten

Veelgestelde vragen over het invullen van het onderzoek

1. Uitnodiging

1.1 - Ik ben mijn uitnodiging kwijt, wat nu?

Indien u bent uitgenodigd voor het onderzoek en u de uitnodiging kwijt bent geraakt dan kunt u contact opnemen met de Effectory Helpdesk, zij zullen u voorzien van een nieuwe uitnodiging.

1.2 - Wat moet ik doen als ik geen uitnodiging heb ontvangen?

Als u de uitnodiging niet heeft ontvangen dan kunt u contact opnemen met de Effectory Helpdesk. Het kan zijn dat u niet bent uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De Effectory Helpdesk kan u, indien u in het deelnemersbestand staat, voorzien van een nieuwe uitnodiging.

1.3 - Wat moet ik doen als mijn uitnodiging naar het verkeerde adres is toegezonden?

Als uw uitnodiging op het verkeerde (e-mail of post) adres is terechtgekomen dan kunt u contact opnemen met de Effectory Helpdesk. U kunt het juiste adres vermelden zodat de Effectory Helpdesk u van een nieuwe uitnodiging kan voorzien op het juiste adres.

1.4 - Wat moet ik doen als ik ben uitgenodigd maar uit dienst ben?

Als u uw mening wil geven en het onderzoek wil invullen dan kunt u deelnemen aan het onderzoek. De uitnodiging is op verzoek van uw oud werkgever naar u verzonden, dit houdt in dat uw oud werkgever uw mening over de organisatie wil laten meetellen in het onderzoek. Mocht u de vragenlijst niet willen invullen dan hoeft dit niet. U kunt contact opnemen met de Effectory Helpdesk om aan te geven dat u uit dienst bent.

1.5 - Ik heb een herinnering ontvangen, maar ik heb mijn vragenlijst al ingevuld, wat nu?

Alle deelnemers die zijn uitnodigt om deel te nemen aan het onderzoek ontvangen doorgaans een herinnering, dit houdt in dat ook alle deelnemers die het onderzoek ondertussen hebben ingevuld een herinnering ontvangen. Mocht u de vragenlijst al hebben ingevuld dan kunt u de herinnering als niet verzonden beschouwen. Als u uw vragenlijst heeft ingevuld en heeft verstuurd dan zijn uw antwoorden door Effectory ontvangen. Als u zeker wil weten dat uw antwoorden in goede orde zijn ontvangen dan kunt u contact opnemen met de Effectory Helpdesk.

2. Vragenlijst

2.1 Inhoud van de vragenlijst

2.1.1 Moet ik alle vragen beantwoorden?

Als u geen antwoord op de vraag weet of de vraag niet wil invullen dan wordt aangeraden om voor de optie "Weet niet/ Geen ervaring" te kiezen. Als u het antwoord "Weet niet/ Geen ervaring" niet wilt invullen dan kunt u de vraag ook open laten. U kunt contact opnemen met de Effectory Helpdesk om uw antwoorden te bespreken of om advies in te winnen over het invullen van vragen.

2.1.2 Mag ik meerdere antwoorden op een vraag geven?

Bij vrijwel alle gesloten vragen wordt er van u gevraagd om één antwoord te geven. Als u meerdere antwoorden aankruist op de vragenlijst waar er maar één antwoord mag worden ingevuld dan wordt er dit door Effectory als 'geen antwoord' geïnterpreteerd. Als bij de vraag wordt uitgelegd dat er meerdere antwoorden kunnen worden gegeven dan kunt u meerdere antwoorden aankruisen. Bij de open vragen kunt u de gehele ruimte, binnen de kaders, gebruiken om een antwoord op de vraag te formuleren. U kunt contact opnemen met de Effectory Helpdesk om uw antwoorden te bespreken of om advies in te winnen over het invullen van vragen.

2.2 Vragenlijst - papieren versie

2.2.1 Hoe vul ik een antwoord op een vraag in?

U geeft een antwoord door het betreffende bolletje van de juiste antwoordcategorie in te kleuren. Het wordt aangeraden om hiervoor een blauwe of zwarte pen te gebruiken. Doorgaans is het de bedoeling dat u één antwoord per vraag geeft, als u meerdere antwoorden kunt aangeven dan wordt dit aangegeven bij de betreffende vraag.

2.2.2 Ik heb de verkeerde antwoordcategorie ingevuld, wat nu?

Als u een bolletje heeft ingekleurd bij een verkeerde antwoordcategorie dan kunt u hier een kruis doorheen zetten. Vervolgens kunt u het bolletje van de juiste antwoordcategorie alsnog inkleuren.

2.2.3. Wat moet ik doen als er te weinig ruimte is voor mijn antwoord op een open vraag?

Als u meer ruimte nodig heeft voor het beantwoorden van de open vragen dan kunt u het volledige antwoord aan de vragenlijst toevoegen op een los vel papier. U kunt uw antwoord vervolgens als bijlage bij de vragenlijst toezenden aan Effectory. Effectory zorgt ervoor dat uw volledige antwoord wordt toegevoegd aan uw antwoorden. Indien u meer informatie wenst over het toevoegen van een bijlage aan uw vragenlijst dan kunt contact opnemen met de Effectory Helpdesk.

2.2.4. Hoe stuur ik een vragenlijst op naar Effectory?

Gebruik voor het verzenden van de vragenlijst de envelop die u ontvangen heeft bij de uitnodiging. Indien u per abuis geen envelop heeft ontvangen dan kunt u de vragenlijst toezenden naar het onderstaande adres, hierbij is een postzegel niet nodig.

Effectory B.V.
Postbus 20620
1001 NP Amsterdam
The Netherlands

2.2.5. Ik heb mijn vragenlijst verzonden maar iets verkeerd ingevuld, wat nu?

Als u een vraag verkeerd heeft ingevuld en u de vragenlijst (per post) heeft toegezonden aan Effectory dan kunnen wij uw antwoord helaas niet meer aanpassen.

2.3 Vragenlijst - online versie

2.3.1 - Ik ben mijn inloggegevens kwijt, wat nu?

Als u uw inloggegevens kwijt bent dan kunt u contact opnemen met de Effectory Helpdesk. De Effectory Helpdesk kan u voorzien van uw persoonlijke inloggegevens. Deze kunnen u telefonisch worden medegedeeld of via e-mail worden toegezonden.

2.3.2 - Het lukt mij niet om in te loggen op de vragenlijst, wat nu?

Het niet kunnen inloggen op de vragenlijst kan diverse oorzaken hebben. Ten eerste is het belangrijk dat u uw persoonlijke inloggegevens gebruikt, dit zijn de gegevens of de link die in uw uitnodiging staan. Tevens kan het zijn dat u uw inloggegevens per ongeluk niet volledig heeft overgenomen. Als u uw uitnodiging per post heeft ontvangen, let u er dan op dat u de inloggegevens in het grijze kader van uw uitnodiging letterlijk overneemt. Heeft u uw uitnodiging via e-mail ontvangen, bent u zich er dan van bewust dat uw link één keer kan worden gebruikt, dit houdt in dat uw collega geen gebruik kan maken van dezelfde link. Mocht het u niet lukken om in te loggen neemt u dan contact op met de Effectory Helpdesk.

2.3.3 - De link naar de vragenlijst werkt niet, wat nu?

Als de link naar de vragenlijst niet werkt kan dat diverse oorzaken hebben. Allereerst is het belangrijk dat u uw persoonlijke link gebruikt die u toegezonden heeft gekregen van Effectory. Daarnaast kan een pop-up blokkering of een firewall verhinderen dat u de vragenlijst kunt openen, vaak ziet er hiervan een melding op uw scherm. Deze kunt u tijdelijk uitschakelen zodat u de vragenlijst kunt invullen. Tevens is het belangrijk dat u of uw organisatie een internetverbinding heeft, zonder internetverbinding is het niet mogelijk om de vragenlijst in te vullen. Mocht het u niet lukken om de vragenlijst te bereiken neemt u dan contact op met de Effectory Helpdesk.

2.3.4 - Wat moet ik doen als ik de melding krijg dat mijn vragenlijst al is ingevuld?

Als u de melding krijgt dat uw vragenlijst reeds is ingevuld kan dat diverse oorzaken hebben. Allereerst is het belangrijk dat u uw persoonlijke inloggegevens of uw persoonlijke link naar de vragenlijst gebruikt die u toegezonden heeft gekregen van Effectory. Elke vragenlijst kan één keer worden ingevuld en als u de link naar de vragenlijst heeft doorgestuurd naar een collega of uw collega heeft voorzien van uw inlogcodes dan betekent dat doorgaans dat uw collega uw vragenlijst heeft ingevuld. U kunt dan contact opnemen met de Effectory Helpdesk om dit probleem op te lossen.

2.3.5 - Kan ik mijn vragenlijst afsluiten en een andere keer verder invullen?

U kunt de vragenlijst opslaan zodat u verder kunt gaan met het invullen van de vragenlijst op een ander moment. Onderaan of bovenaan de vragenlijst staat de optie om de vragenlijst op te slaan. Als u hierop klikt dan wordt de vragenlijst met de ingevulde gegevens opgeslagen. Als u verder wilt gaan met het in invullen van de vragenlijst, dan opent u de vragenlijst door op de link te klikken. Uw antwoorden worden ingeladen zodat u verder kunt gaan met het invullen van de vragenlijst. Als u hiermee problemen ervaart neemt u dan contact op met de Effectory Helpdesk.

2.3.6 - Hoe weet ik of mijn vragenlijst is aangekomen?

Na het versturen van de antwoorden wordt uw vragenlijst afgesloten. U kunt de vragenlijst nogmaals openen om te zien of de vragenlijst is aangekomen. Als u de melding te zien krijgt dat u de vragenlijst heeft ingevuld, dan betekent dit dat uw antwoorden bij Effectory zijn aangekomen. Als u de vragenlijst kunt openen en antwoorden kan invullen dan betekent dit dat uw antwoorden niet zijn aangekomen. U moet de vragenlijst dan nogmaals invullen om deel te nemen aan het onderzoek. Mocht u nog twijfels hebben dan kunt u ook contact opnemen met de Effectory Helpdesk zodat de Effectory Helpdesk kan opzoeken of uw antwoorden zijn aangekomen.

3. Code op de vragenlijst

3.1 Wat is de functie van de code op de vragenlijst?

De functie van de code op de vragenlijst (de unieke code) is dat elke medewerker één keer toegang heeft tot de vragenlijst. Effectory voorkomt hiermee responsvervuiling, omdat elke medewerker slechts één keer de vragenlijst kan invullen. Uw code op de vragenlijst wordt onder geen beding gecommuniceerd naar de organisatie waarvoor de vragenlijst is ingevuld.

3.2 Wat gebeurt er als mijn code op de vragenlijst niet zichtbaar is op mijn vragenlijst?

Als uw code op de vragenlijst (de unieke code) niet zichtbaar is op de vragenlijst dan kan uw vragenlijst niet in de onderzoeksgroep worden ingedeeld waarin u bent ingedeeld. Uw antwoorden zullen wel worden meegenomen in de rapportage waarbij alle antwoorden van alle deelnemers worden samengevoegd.

4. Medewerkersonderzoek specifieke vragen

4.1 Algemeen

4.1.1 - Wie wordt er bedoeld met mijn leidinggevende?

Met uw leidinggevende wordt diegene bedoeld die formeel, op papier, uw leidinggevende is. Dit is doorgaans de persoon waarmee u eventuele functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken voert. In geval van twijfel kunt u uw leidinggevende vragen wie er wordt bedoeld met de leidinggevende in het onderzoek.

4.1.2 - Wie worden er bedoeld met mijn collega's?

Met uw collega's worden de medewerkers bedoeld waarmee u direct samenwerkt. Dit zijn doorgaans de medewerkers die net als u in dezelfde onderzoeksgroep zijn ingedeeld. In geval van twijfel kunt u uw leidinggevende vragen wie er worden bedoeld met uw collega's in het onderzoek.

4.2 Groepsindeling

4.2.1 - Wat is de functie van een groepsindeling?

Door deelnemers in groepen in te delen kan er op groepsniveau worden gerapporteerd. Een groep bestaat uit minimaal 5 personen. Uw organisatie heeft geen inzicht in individuele resultaten en kan niet zien wie er uit een groep wel of niet hebben deelgenomen aan het onderzoek. Door op groepsniveau te rapporteren heeft de organisatie inzicht in de verbeterpunten en de punten die de organisatie moet behouden op groepsniveau. Hierdoor kan de organisatie specifieker beleid voeren aan de hand van de resultaten voor bepaalde groepen.

4.2.2 - Wie heeft mij in de groep ingedeeld?

Onze contactpersoon bij de organisatie waarvoor u de vragenlijst invult heeft de groepsindeling samengesteld. U kunt contact opnemen met uw leidinggevende om te vragen wie het onderzoek in uw organisatie coördineert. U kunt ook contact opnemen met de Effectory Helpdesk voor de naam van de contactpersoon.

4.2.3 - Ik ben in de verkeerde groep ingedeeld, wat nu?

Indien de meting is gestart, is het doorgaans niet mogelijk om nog te wisselen van onderzoeksgroep. Wij raden u aan om contact op te nemen met de contactpersoon bij uw organisatie. De contactpersoon heeft de groepsindeling samengesteld en kan u vertellen wat de reden is dat u bent ingedeeld in een bepaalde groep. U kunt contact opnemen met uw leidinggevende om te vragen wie het onderzoek in uw organisatie coördineert. U kunt ook contact opnemen met de Effectory Helpdesk voor de naam van de contactpersoon.

4.3 - Anonimiteit

4.3.1 - Hoe garandeert Effectory mijn anonimiteit?

Uw anonimiteit wordt op verschillende manieren gewaarborgd. Allereerst heeft de organisatie waarvoor u de vragenlijst invult geen inzicht in persoonlijke antwoorden. De rapportages worden op groepsniveau samengesteld, de minimale groepsgrootte is afgestemd met de organisatie. Effectory garandeert een groepsgrootte van bruto minimaal 5 personen. Dit houdt in dat de antwoorden van alle deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld binnen een onderzoeksgroep worden samengevoegd. Hierdoor wordt een totaalbeeld geschetst van de onderzoeksgroep. Ten tweede wordt uw anonimiteit gegarandeerd conform de gedragscode van de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR).

4.3.2 - Kan mijn werkgever mijn antwoorden inzien?

Uw werkgever kan uw antwoorden niet inzien, Effectory geeft onder geen beding persoonlijke gegevens vrij. Wat uw werkgever wel kan zien is het responspercentage van de onderzoeksgroep. Uiteindelijk wordt op groepsniveau een totaalresultaat weergegeven. Dit resultaat bestaat uit de samengevoegde antwoorden van de deelnemers die de vragenlijst hebben ingevuld binnen één onderzoeksgroep.

4.3.3 - Hoe komt Effectory aan mijn gegevens?

De gegevens van de deelnemers van het onderzoek worden aangeleverd door uw organisatie. Effectory heeft bepaalde gegevens nodig om deelnemers te voorzien van de informatie die nodig is om een vragenlijst in te vullen. Deze gegevens omvatten doorgaans naam, adres, woonplaats, e-mailadres, afdeling en eventueel uw functie. U kunt contact opnemen met de contactpersoon binnen de organisatie waarvoor u deelneemt aan het onderzoek. U kunt contact opnemen met uw leidinggevende om te vragen wie het onderzoek in uw organisatie coördineert. U kunt ook contact opnemen met de Effectory Helpdesk voor de naam van de contactpersoon. Tevens kunt u contact opnemen met de Effectory Helpdesk. De Effectory Helpdesk kan u voorzien van de naam van de contactpersoon.