Organisatie moderniseren

Zelfsturende teams

Zelfsturende teams

Zelfsturende teams bepalen zelf de eigen doelen, werkwijze en de bijdragen van de leden. De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor taken en activite..


Floor Pannekoek 20 juli 2016