Wat is People Analytics nu eigenlijk?

Welkom in de wereld van People Analytics! Dé link tussen medewerkersfeedback en organisatieresultaat. People Analytics, ook wel HR analytics genoemd, duikt dieper in de data van het medewerkersonderzoek en biedt daarmee extra inzichten. In de vorm van drie add-ons (werkdruk, personeelsverloop en prestatie) wordt de impact van HR op het succes van je organisatie inzichtelijk. Zo kan er bijvoorbeeld geanalyseerd worden hoe personeelsverloop de Net Promotor Score (NPS) beïnvloedt of wat het effect is van medewerkersbetrokkenheid op de organisatie output.

Wat is People Analytics nu eigenlijk?

Waarom People Analytics?

De afgelopen jaren zijn veel organisatieonderdelen al ‘data driven’ geworden: Beslissingen worden niet meer genomen op onderbuikgevoel, maar op basis van objectieve data. Bij Inkoop, Finance en Marketing is dit een gegeven, maar ook HR-professionals baseren hun beslissingen in toenemende mate op data. Data van medewerkers wordt onderzocht op patronen en trends, die bijvoorbeeld voorspellen of medewerkers bepaalde prestaties gaan leveren.

Als je gebruik maakt van People Analytics*, neemt de objectiviteit en kwaliteit van beslissingen toe. Als HR-professional krijg je handvatten die ten goede komen aan de strategische organisatieontwikkeling. Goede beslissingen zijn uiteindelijk gebaseerd op een combinatie van objectieve data en een menselijke interpretatie hiervan.

*People Analytics is een add-on voor onze onderzoeken. Dit betekent dat het niet mogelijk is om dit als los product af te nemen. Vraag hieronder een checklist aan hoe je succesvol feedback vraagt aan je medewerkers.

Gratis checklist: Succesvol feedback vragen aan je medewerkers

Praktische tips voor het opzetten van een medewerkertevredenheidsonderzoek. Vraag de gratis checklist aan.

Downloaden

Hoe werkt het?

Het analyseren van HR-variabelen spreekt de meeste (mensgerichte) HR-professionals steeds meer aan. Effectory kan hierin volledig ontzorgen. In het medewerkersonderzoek (MTO) kunnen de gekozen People Analytics eenvoudig opgenomen worden, zowel voorafgaand aan het onderzoek als achteraf**. Effectory koppelt de feedback van de geselecteerde medewerkers aan prestaties, werkdruk en/of verloop. Dit kost geen extra moeite of tijd. Het onderzoek verloopt volgens de reguliere route, alleen levert het meer output op. Dezelfde inzet met meer resultaat! Doelgerichte analyses op bijvoorbeeld werkdruk, personeelsverloop en/of prestatie, kunnen een enorme impact maken op het werkgeluk van medewerkers en op de resultaten van de organisatie. Naast deze drie veelgevraagde add-ons is maatwerk ook mogelijk. Naar wens van de organisatie kan Effectory met verdiepende analyses nog dieper inspelen op belangrijke thema’s.

Wat levert People Analytics op?

People Analytics geeft organisaties de mogelijkheid om de impact van HR op het organisatieresultaat te meten. Het biedt:

  • Inzicht in het effect van HR-variabelen op de organisatie;
  • Handvatten voor strategische organisatieontwikkeling;
  • Feitelijke informatie voor organisatie brede beslissingen op C-niveau (CEO, CHRO), directieniveau, of managementniveau.

Meer informatie over onze nieuwe add-on, vind je op deze pagina.

**mits de relevante onderzoeksvariabelen om de analyse te kunnen uitvoeren, in het onderzoek zijn opgenomen.

 

People Analytics

Koppel de feedback van medewerkers aan je organisatieresultaat

bekijk nu