Customeyes neemt klantenonderzoek en cliëntervaringsonderzoek van Effectory over

Effectory en zusterorganisatie Customeyes hebben hun klantenonderzoek samengevoegd. Het kwantitatieve klantenonderzoek van Effectory en het kwalitatieve klantenonderzoek van Customeyes gaan samen verder onder de naam Customeyes.

Customeyes neemt klantenonderzoek en cliëntervaringsonderzoek van Effectory over

www.customeyes.nl

Kwantitatief klantenonderzoek

Klantenonderzoek helpt u om uw klanten beter te begrijpen. Hierdoor bent u in staat uw klanttevredenheid te verhogen en meer waarde te creëren. Voor uzelf én uw klanten. Met ons klantenonderzoek ziet u in één oogopslag wat klanten van u verwachten, hoe u daarop presteert en hoe u uw toegevoegde waarde kunt verhogen. U krijgt betrouwbare cijfers, mét diepgang. Zo krijgt u een klantenonderzoek met impact.

Customeyes zorgt niet alleen voor heldere inzichten, maar ook dat deze binnen uw organisatie gedeeld worden. Werken aan betrokkenheid en bewustzijn. Elke stap opnieuw. De beloftes van Customeyes:

Gedeeld inzicht

Customeyes zorgt niet alleen voor heldere inzichten, maar ook dat deze binnen uw organisatie gedeeld worden. Werken aan betrokkenheid en bewustzijn. Elke stap opnieuw.

Eén contactpersoon van A tot Z

Geen gedoe tijdens uw onderzoek. U heeft één contactpersoon. Uw consultant kent uw organisatie en denkt met u mee. Zodat de samenwerking heel plezierig is.

100% tevredenheidsgarantie

Niet tevreden? Dan hebben wij iets niet goed gedaan. U heeft na de eerste meting de gelegenheid om zonder verdere verplichtingen afscheid van ons te nemen.

Cliëntervaringsonderzoek

Customeyes heeft in 2015 het Cliëntervaringsonderzoek overgenomen van Effectory.

Door het terugtrekken van Effectory moesten veel instellingen op zoek naar een nieuwe manier om de cliëntervaring te meten. Gelukkig biedt Customeyes nu een oplossing door het instrument te continueren en zelfs te verbeteren.

Voor u betekent dit dat u een vergelijking met eerdere metingen kunt behouden en toegang heeft tot een grote VGN-benchmark.

Bijdragen aan een waardevol leven

Het doel van het ervaringsonderzoek is om bij te dragen aan een waardevol leven, waarover de cliënt zelf regie voert. Het instrument meet ervaringen van individuele cliënten over de kwaliteit van de geleverde zorg en dienstverlening, gericht op de domeinen van kwaliteit van bestaan (Schalock & Verdugo, 2002). Hierdoor wordt inzichtelijk hoe iedereen binnen een zorginstelling (bijvoorbeeld teamleiders, begeleiders) kan bijdragen aan de levenskwaliteit van iedere individuele cliënt. Ook de vertegenwoordigers spelen bij de onderzoeken een belangrijke rol.

Continue aandacht voor een betrouwbaar en valide instrument

Een goed onderzoek staat altijd in perspectief. Customeyes rapporteert uw scores zowel aan interne benchmarks als aan de VGN-benchmark. In onze onderzoeken stellen we in principe altijd 15 vragen, waarin alle kwaliteitsdimensies worden meegenomen en daarnaast de hoofdvragen waarop wij rapporteren. Met de data van de afgelopen jaren hebben we een benchmark van bijna 20.000 cliënten. Dit vormt de basis voor een betrouwbaar en valide instrument. Om dit te waarborgen blijven we eens per jaar onze data hierop toetsen.

Over Customeyes

Customeyes is al 20 jaar een betrouwbare partner in klanten-, cliënten- en stakeholdersonderzoek en is een zusterorganisatie van Effectory. Jaarlijks helpen wij vele organisaties met het in kaart brengen van de ervaringen van verschillende doelgroepen. De werking van de onderzoeksprocedure wordt jaarlijks in een interne audit beoordeeld. Daarnaast is Customeyes ISO/IEC 27001 gecertificeerd en toont hiermee aan persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie van klanten en respondenten op adequate wijze te beveiligen.