Is Spanje zoveel anders dan Nederland?

Spanje. Europees en wereldkampioen voetbal en in financiële nood. Nederland. Een voetbalillusie rijker en bepaalt samen met 17 eurolanden over de financiële hulp die Spanje krijgt. Dat Spanje en Nederland anders zijn, weten we wel. Maar als we de bevlogenheidscijfers vergelijken van de beroepsbevolking, hoe anders is Nederland van Spanje eigenlijk?

Bevlogenheidspercentages

Europa. Een continent met zoveel rijkdom en zoveel verschillen. De Global Employee Engagement IndexTM laat zien dat 18,7% van de Spanjaarden zowel bevlogen is in het werk als betrokken bij de organisatie. Nederland zit daar met 24,1% ruimschoots boven. Een logische verklaring zou kunnen zijn dat Spaanse medewerkers überhaupt niet heel bevlogen of betrokken kunnen zijn, gezien de werkloosheid van 24,6% (bron: mei 2012, Eurostat). Nederland kent na Oostenrijk het laagste werkloosheidscijfer van 5,1% in Europa (bron: mei 2012, Eurostat).

Uiteraard kan het verschil ook uitgelegd worden met culturele verschillen. In Nederland wordt er, net als in de Scandinavische landen, veel aandacht besteed aan "work-life balance", ontwikkelingsmogelijkheden en zingeving in het werk. In Spanje is het arbeidsethos anders. Het is belangrijk dat er geld wordt verdiend. Monden moeten worden gevoed. Zingeving wordt uit andere elementen gehaald, niet uit werk. Uiteraard is dit een generalisatie, maar het is een tendens die waargenomen wordt door Effectory en (HR) professionals die Nederland en Spanje met elkaar kunnen vergelijken.

Thinking of conducting an International employee survey? Contact Effectory International for expert advice on the following:

Werkloosheid onder jongeren

Een andere interessante waarneming is dat 48,6% van de Spaanse jongeren werkloos is (bron: mei 2012, Eurostat). Op dit moment hebben jongeren geen andere keuze dan hun koffers te pakken en te emigreren naar het buitenland. Het gaat vaak om de hoogopgeleide Spanjaarden. Deze vertrekkende hoogopgeleide Spanjaarden worden in Spanje ook wel de 'Mileuristas' genoemd. Jongeren die in Spanje blijven, lijken de minder leuke klussen van het land op te pakken. De bevolkingsgroep tot 24 jaar scoort een 5,6 op het 'doen van zinvol werk', ten opzichte van een 8,0 in Nederland van dezelfde leeftijdsgroep.

Nederland verschilt dus wel degelijk van Spanje, ook in de beleving van medewerkers. Op praktisch alle elementen van werkgeverschap scoort Nederland hoger dan Spanje.

Zijn er ook overeenkomsten?

Jazeker. Zowel Nederland als Spanje scoort een magere 6,6 op de vraag 'ik ben tevreden over de organisatie waar ik werk'. Het Europees gemiddelde staat op een 6,9. Landen die op deze vraag hoog scoren zijn: Denemarken (7,5), Noorwegen (7,7) en Oostenrijk (7,5). Een andere overeenkomst is dat Spanje en Nederland op 'efficiëntie' rond de 6,5 scoren. Met de kanttekening dat de 6,6 voor Spanje één van de hoogste cijfers is van het land en voor Nederland (6,5) één van de laagste scores.

Meer informatie: http://www.employee-engagement-index.com/