Teamie, waardevol naast het reguliere medewerkersonderzoek

Teamie, de online zelfscan voor teams, blijkt een succesvol instrument om teamdynamiek te verbeteren. Steeds meer organisaties leggen de verantwoordelijkheden lager in de organisatie, namelijk bij de teams zelf. Hierdoor is de focus op de prestaties van de teams groter geworden. De meeste teams bespreken regelmatig hun vorderingen, processen en het resultaat. Maar het is lastiger om de samenwerking, de onderlinge verhoudingen en eventuele spanningen bespreekbaar te maken. Ook al is dat juist een enorm winpunt. De teamdynamiek bepaalt voor een groot deel het succes van het team.

Teamie, waardevol naast het reguliere medewerkersonderzoek

Het ontstaan van Teamie

Bij Effectory werken we sinds 2012 in zelfsturende teams. Eén keer per jaar zetten we ons medewerkersonderzoek in om te ontdekken hoe onze mensen in de organisatie staan ten opzichte van hun werkzaamheden, hun collega's en Effectory als werkgever. Dit geeft ontzettend veel verbeterpotentie voor de organisatie en de teams. Maar toch mistten we wat. We hadden ook behoefte om de onderlinge relaties binnen de teams te versterken en om de werkomgeving nog prettiger en scherper te krijgen. Uit deze wens is Teamie ontstaan.

Medewerkersonderzoek naast Teamie

Sinds het aanbieden van Teamie krijgen we soms vragen hoe Teamie werkt ten opzichte van medewerkersonderzoek. Zijn het twee verschillende instrumenten en zijn ze inzetbaar naast elkaar? Guido Heezen, oprichter van Effectory, legt het uit in de video: "Het zijn twee verschillende instrumenten en ze zijn compleet complementair aan elkaar."

"Medewerkersonderzoek zet je in omdat je wilt weten hoe medewerkers aankijken tegen hun werk, de collega's en de totale organisatie en of ze bevlogen of betrokken zijn. Je wilt graag jouw organisatie benchmarken met andere organisaties en je wilt vergelijkingsmateriaal hebben tussen verschillende organisatieonderdelen."

"Teamie is een instrument van en door de teams zelf. Je verbetert er de teamdynamiek door om het onbesprokene bespreekbaar te maken. Het is een instrument dat het team compleet zelfstandig kan inzetten. Het mooie is dat teamdynamiek ontzettend dynamisch is en daarom wil je de teams een instrument geven dat ze op elk moment kunnen inzetten. Bijvoorbeeld vlak voor een teammeeting of voor een heidag. Om zo gezamenlijk aan een gezonde teamdynamiek te werken."

Voor wie is de combinatie Teamie en medewerkersonderzoek interessant?

We merken nu dat organisaties die in transitie zijn, die willen moderniseren, rationaliseren of reorganiseren, veel baat hebben bij de combinatie. Ze doen één keer per jaar het reguliere medewerkersonderzoek om te kijken hoe de organisatie er voor staat. En ze geven de teams de mogelijkheid om Teamie uit te voeren om niet alleen de prestaties te meten, maar ook te werken aan een gezonde teamdynamiek.

Ook organisaties die, net als wij, werken met zelfsturing gebruiken graag Teamie naast het reguliere medewerkersonderzoek. Bij hen staat Teamie meer centraal om de teams goed te laten functioneren op alle fronten en zij doen eens per twee jaar een medewerkersonderzoek om het net op te halen en een totaalbeeld van de organisatie te krijgen.