Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie is een belangrijk thema binnen organisaties. Sociale innovatie is het betrekken van medewerkers bij beslissingen binnen de organisatie. Juist in een tijd van kostenbesparing en een verhoogde werkdruk kan dat voor concrete oplossingen zorgen. Sociale innovatie zorgt immers voor meer bevlogenheid, betrokkenheid en verhoogt de productiviteit van medewerkers.

Wat is sociale innovatie?

Sociale innovatie gaat om het actief betrekken van medewerkers bij de beleidsvoering. Ze denken mee met belangrijke beslissingen en hun ideeën worden gebruikt om de organisatie verder te helpen. Anders dan met traditionele managementstructuren, wordt er met sociale innovatie veel meer vanuit de werkvloer geredeneerd. Medewerkers zijn de echte experts binnen de organisatie en zijn juist daarom in staat concrete verbeterpunten aan te dragen. Door goed naar hen te luisteren zal de organisatie verder kunnen innoveren en worden medewerkers optimaal ingezet.

Het effect van sociale innovatie

Sociale innovatie verhoogt de bevlogenheid en betrokkenheid onder medewerkers. Ze zijn bevlogen doordat ze zelf invloed hebben op het beleid van de organisatie. Tevens zijn ze meer betrokken omdat ze zich vanzelf meer herkennen in de visie en missie van de organisatie. Dit heeft een positief effect op de effectiviteit van de werknemers en resulteert bovendien in een verhoogde productiviteit. Daarnaast groeit het vertrouwen tussen management en medewerkers doordat men samen in gesprek gaat over de toekomst van de organisatie.

Werken aan sociale innovatie

Om sociale innovatie succesvol in te zetten is eerlijke communicatie naar medewerkers toe essentieel. Wat wordt er verwacht van het sociale innovatietraject en binnen welke kaders wordt het toegepast? Verwachtingsmanagement en duidelijke afbakening is hierbij essentieel. Wanneer medewerkers het idee krijgen dat al hun ideeën worden opgevolgd, maar dit vervolgens niet gebeurt omdat dit praktisch onhaalbaar lijkt, kan dit voor onvrede zorgen. Door vooraf concreet te maken binnen welke kaders de medewerkers kunnen brainstormen, blijft de innovatie doelgericht en komen er toepasbare oplossingen naar voren. Mits sociale innovatie op een strategische manier wordt ingezet, gaat de organisatie beter presteren en neemt de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers toe.