Privacy- en cookiebeleid

Dit is de privacy en cookie statement van Effectory B.V., eigenaar van Effectory.nl, Effectory.com en Beste-werkgevers.nl. Effectory is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze websites. Effectory vindt dat verantwoordelijk gebruik van persoonlijke informatie op haar websites noodzakelijk is voor haar zakelijke belangen en reputatie. Hiervoor hanteert Effectory het volgende beleid:

Geheimhoudings- en privacyverklaring

Effectory heeft de privacy van haar klanten en geheimhouding van haar gegevens zeer hoog in het vaandel staan. Effectory handelt in overeenstemming met Europese en Nederlandse privacywetgeving: EU Richtlijn: 95/46/EC (Data Protection Directive) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 1

De aan Effectory gedurende de duur van de samenwerking verstrekte gegevens en de door haar opgedane kennis omtrent de opdrachtgever van het onderzoek, waaronder wordt verstaan, alles wat Effectory uit hoofde van haar relatie met de opdrachtgever over klanten, medewerkers en andere relaties van de opdrachtgever bekend is geworden, zal Effectory strikt geheim houden, zowel tijdens de duur van de relatie met de opdrachtgever als na beëindiging daarvan.

Artikel 2

Effectory zal de van de opdrachtgever verkregen gegevens uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever. Effectory behoudt zich wel het recht voor om de uitkomsten van het onderzoek te gebruiken voor benchmark-doeleinden, mits hierbij de scores van de opdrachtgever niet individueel herleidbaar zijn, zonder dat Effectory daarmee de verplichting tot geheimhouding van informatie en gegevens schendt.

Artikel 3

Tenzij expliciet anders aan de respondent is gemeld, garandeert Effectory de anonimiteit van elke individuele respondent. Daarbij hanteert Effectory de volgende gedragsregels:

 • Geplaatste opmerkingen en antwoorden op open vragen worden los van meerkeuzevragen gerapporteerd.
 • Enquêtes (ongeacht of deze telefonisch, schriftelijk, elektronisch, face-to-face of op welke wijze dan ook zijn beantwoord) worden nimmer als afzonderlijk herkenbare stuks aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.Gecompleteerde schriftelijke enquêtes worden bovendien na verwerking vernietigd.
 • Handgeschreven opmerkingen en antwoorden worden altijd omgezet in machineschrift.
 • Hoewel Effectory gebruik kan maken van een unieke codering om de resultaten uit te splitsen naar verschillende onderzoeksgroepen, worden resultaten alleen uitgesplitst indien tenminste een onderzoeksgroep tien respondenten in een onderzoeksgroep bevat. Resultaten zijn derhalve nooit individueel te herleiden.

Cookiebeleid

De cookiewetgeving

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor privacy-gevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming verlenen voor het gebruik hiervan. Hier kunt u lezen wat cookies zijn en waar ze precies voor dienen, informeren we u over de manier waarop Effectory omgaat met cookies en leggen we uit hoe u onze websites kunt gebruiken zonder dat er cookies worden geplaatst.

Websitebezoek analyseren door middel van cookies

Effectory gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Effectory gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en service kunnen aanbieden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld de sociale media-bedrijven, die het mogelijk maken om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook, LinkedIn of Twitter.

Cookies uitschakelen

De websites van Effectory maken gebruik van impliciete acceptatie van cookies. Dit houdt in dat cookies worden geplaatst op het moment dat u de cookiemelding sluit en/of verder gebruik maakt van de website(s). Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben we u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Mocht u geen cookies willen installeren, dan kunt u verder gaan door middel van privénavigatie. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser:

Zie voor extra toelichting ook: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Waarom we gegevens nodig hebben

De hoeveelheid en het soort informatie die we van u ontvangen op onze externe websites hangt af van de informatie die u verschaft via onze contactpagina's en/of door registratieprocessen op onze websites. De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden anoniem door Effectory gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.

Effectory gebruikt uw persoonlijk identificeerbare informatie alleen om op uw verzoek te reageren en om u van informatie te voorzien over de diensten van Effectory, tenzij we uw toestemming krijgen om uw persoonlijke informatie ook voor andere doeleinden te gebruiken. Wanneer u ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt waarin u om informatie vraagt over Effectory, gebruiken we uw e-mailadres en de andere informatie die u aanlevert om aan uw verzoek te voldoen. Wanneer we uw persoonlijke informatie willen gebruiken om u te informeren over andere diensten van Effectory, stellen we u daar vooraf van op de hoogte en bieden we u de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen. Wanneer u ons een Curriculum Vitae stuurt om te solliciteren naar een vacature binnen Effectory, gebruiken we de informatie uit uw C.V. om een geschikte vacature voor u te vinden.

Op sommige van onze websites kunt u zich registreren en informatie over uzelf invoeren. We gebruiken deze informatie om de online beleving van onze websites te personaliseren en om content te leveren die voor u het meest geschikt is. Deze websites bieden u ook de mogelijkheid om uw registratiegegevens te wijzigen wanneer u geen informatie meer van Effectory wilt ontvangen.

Persoonsgegevens die we verwerken

Effectory verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die u actief aan Effectory verstrekt worden opgenomen in ons beveiligde gegevenssysteem (CRM). Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken (indien u deze vermeld heeft):

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij een aanvraag, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres -Internetbrowser en apparaat type

Beleid rondom persoonsgegevens

Effectory verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Persoonlijke informatie die wij verkijgen door uw gebruik van onze website, wordt niet gedeeld met derden.

De persoonlijke informatie die u aan Effectory verschaft, wordt alleen bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het doel waartoe we de informatie verzameld hebben, of zolang het bewaren ervan wettelijk verplicht is. We delen persoonlijke informatie niet met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is om onze diensten te leveren, of wanneer dit wettelijk verplicht is. Bovendien kan Effectory persoonlijke gegevens die door haar verzameld zijn doorgeven aan andere bedrijfstakken van Effectory, wanneer dat noodzakelijk is om het doel te bereiken waartoe u ons de informatie heeft gegeven. Wanneer u elektronisch gegevens verstuurt aan Effectory, geeft u expliciet toestemming voor het doorsturen van uw gegevens naar andere delen van Effectory. Uw persoonlijke informatie zullen we nooit verkopen.

Daarnaast is Effectory ISO/IEC 27001 gecertificeerd en voert daarmee een technologisch en operationeel veiligheidsbeleid om uw persoonlijk identificeerbare informatie voor verlies, misbruik, wijziging en onbedoelde vernietiging te beschermen. Het personeel dat toegang heeft tot uw gegevens is speciaal opgeleid om de vertrouwelijkheid van zulke informatie te waarborgen.

Effectory erkent haar verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw online privacy. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de administratie van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen (info@effectory.nl). U kunt dit adres ook gebruiken voor vragen over de naleving van ons online Privacy Beleid.

Inloggen om uw enquête in te vullen

Klik hier om direct naar de inlog pagina te gaan

Wanneer u een brief of e-mail van Effectory heeft ontvangen met het verzoek om een enquête in te vullen, dient u eerst in te loggen op deze pagina. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft of het u niet lukt om in te loggen, verzoeken wij u om hier contact met ons op te nemen.

Veilig inloggen

Deze site maakt gebruik van een veilige 128-bits versleutelde toegang. Dit betekent dat alles wat u op onze site invult niet gevolgd kan worden door derden. Alle door u ingevulde gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. (Voor meer informatie hierover kunt u ons privacy beleid doornemen.)

Hoe dient u in te loggen?

U heeft van Effectory, in een brief of een e-mail, login gegevens ontvangen die bestaan uit een bedrijfsnaam, een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze dient u letterlijk over te nemen. Wanneer u elk van de gegevens heeft ingevuld drukt u op "Login". U komt nu in op de onderzoek website van Effectory. Effectory gaat 100% vertrouwelijk om met uw gegevens, individuele resultaten worden nooit teruggekoppeld aan de opdrachtgever.